Reklamačný poriadok a všeobecné obchodné podmienky

V dokumentoch nižšie, nájdete reklamačný poriadok (vrátane formulára) a všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú podmienky a priebeh vybavovania reklamácií. Prosím majte na pamäti, že reklamačný poriadok sa vzťahuje iba na tovar, ktoré bolo vyrobené spoločnosťou Trachea, a.s.

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (155 kB)

Reklamáciu prosím vybavujte priamo u svojho dodávateľa

Pre rýchlejší priebeh reklamácie, či poskytnutie informácií o priebehu reklamácie, si prosím pripravte:

Kam sa obrátiť s reklamáciou

V prípade ďalších otázok kontaktujte prosím naše oddelenie príjmu objednávok.

E-mail: reklamace@trachea.cz

Reklamačný poriadok (221 kB)
Reklamačný formulár (238 kB)