Spracovanie osobných údajov

Pretože máme Vašu e-mailovú adresu evidovanú v našom systéme ako odberateľa, spolupracujúci firmu, prípadne ako iný získaný kontakt, dovoľujeme si vám oznámiť informácie, popr. obchodné a cenové podmienky o ktorých si myslíme, že by pre vás mohli byť dôležité. Sme si vedomí toho, že sa tieto informácie nemusia priamo dotýkať všetkých našich partnerov, ale pretože nedokážeme jednoznačne určiť, komu informácie odoslať, volíme túto formu. Ospravedlňujeme sa, ak sme Vás touto správou nejako obťažovali.

**Vzhľadom k platnosti zákona č. 480/2004 Zb. a na základe všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) ** o niektorých službách informačnej spoločnosti, ktorý reguluje mimo iného aj nevyžiadanú elektronickú inzerciu, spam a dovoľuje zasielať len obchodné oznámenia podľa tzv. systému opt-in, teda len s výslovným súhlasom adresáta , Vás žiadame, aby ste v prípade nesúhlasu so zasielaním našich ponúk a oznámenie odpovedali na tento e-mail a do predmetu správy napísali „NEZASIELAŤ“.

Ak nám vyslovene, písomne, nevyjadríte NESÚHLASÍ sa zasielam informácií a iných oznámení, máme za to, že ste týmto spôsobom vyjadrili SÚHLAS so zasielaním informácií a spracovaním osobných údajov.

Ďakujeme za pochopenie.