A67 - kráľovská sivá

T.acrylic akrylátové dvierka – T.acrylic - lesk

Názov dokonale vystihuje ušľachtilú podstatu dekoru,
ktorý dokáže neokázalo vládnuť interiérom.

Ďalšie dekory zo skupiny T.acrylic - lesk