A14 - cappuccino lesk

T.acrylic akrylátové dvierka – T.acrylic - lesk

Názov presne vystihuje charakter dekoru - je jemný
a decentný, a napriek tomu plný energie.

Ďalšie dekory zo skupiny T.acrylic - lesk