Reklamácie

Zaujíma vás, ako prebieha reklamácia tovaru kúpeného u nás? Všetky informácie sa dozviete v našom reklamačnom poriadku a všeobecných obchodných podmienkach. S cieľom uľahčiť reklamáciu tovaru využite vzor reklamačného formulára, ktorý si môžete voľne stiahnuť a vyplniť.

Prosím majte na pamäti, že reklamačný poriadok sa vzťahuje iba na tovar, ktoré bolo vyrobené spoločnosťou Trachea, a.s.

[FILE1]