KNBD architekti

Kontaktné údaje

Adresa
Ferienčíková 16
811 08 Bratislava - Staré mesto
Kontaktní údaje
Ing.arch.Natália Benčíková
Mobil
00421 949 249 171
E-mail
natalia.bencikova@knbd.sk
Web
www.knbd.sk