Výrobné možnosti

Používané technológie

Používané technologické zariadenia zaisťujú hlavne nasledujúce uvedené a znázornené činnosti smerujúce k výrobe konečného produktu.

Rezanie

Používané technológie - Rezanie

Frézovanie

Používané technológie - Frézovanie  Používané technológie - Frézovanie

Lisovanie

Používané technológie - Lisovanie

Používané materiály

Pri výrobe sa používajú tieto hlavné materiály

Dosky MDF

Hrúbka dosiek je 18 alebo 30 mm, ktorá je daná tvarmi frézovania a typom polotovarov - dvierka, rímsy, rampy, stolové dosky. Na základe požiadaviek a dohody je možná aj iná. Dosky sú jednostranne laminované.

Fólie

V súčasnej dobe sa používajú predovšetkým PVC fólie, je možné využitie aj fólií PP. Teplotná odolnosť je do 180° C, fólie vykazujú nízku odolnosť proti oderu, sú odolné proti vode.

Lepidlá

Lepidlá zaisťujú súdržnosť dosky s fóliou. Lepidlá sú vodovzdorné, teplom vytvrdené. Dodávateľ lepidiel zaisťuje ich teplotnú odolnosť v rozmedzí od 70 do 90° C.