Software na podporu výrobků Trachea

Trachea OS - program pre objednávanie dvierok Trachea

Trachea OS je nový systém společnosti Trachea a.s., zajišťující od léta roku 2014 kompletní zpracování objednávek. Objednávka od odběratelů přes autorizované prodejce až po naši společnost je vyřízena v systému Trachea OS, včetně propojení na výrobu. Systém je neustále on-line, takže každý člen obchodního případu má neustále k dispozici potřebné informace.

viac informácií o programe

aec creative : KUCHYŇ 4.5 pro ArCon 14 CZ

Kuchyň pro ArconKUCHYŇ pro ArCon podle představ zákazníka umožní v konkrétním prostoru vytvářet libovolnou sestavu kuchyně spolu s doplňky. Dvířka Trachea jsou součástí dodávky programu. Katalog sortimentu využívá informace z databáze (sériové číslo, popis, rozměr, cena), které jsou propojeny s 3D objekty sortimentu. Ve scéně se dají rychle vyměnit jak výrobky, tak povrchy. Výměna se provádí pomocí Košíku. Výraznou pomůckou je Editor sestav, který umožňuje editovat sestavy z ArConu. Významu nabývá například při operativních změnách sestav skříněk v návrhu. Výstup ve formě vizualizací, pohledů, cenové kalkulace a montážního nákresu zajišťuje efektivní zvládnutí obchodního případu. Kuchyň pro ArCon zajistí i zpracování podkladů pro výrobu. Korpusy skříněk rozpadne do jednotlivých dílců a vygeneruje nářezové plány.

Více informací o programu Kuchyň pro ArCon

Animovaná ukázka automatizované výměny běžných úchytek za úchytky Trachea na hraně dvířek v software Kuchyň pro ArCon.

Automatizované výměny úchytek Trachea na hraně

aec creative : CABINET 2.2 pro ArCon 14 CZ

Cabinet pro ArconCABINET pro ArCon je určen k parametrickému návrhu nábytku, především vestavěných skříné a obytných stěn. Tvar zástavby a dveří může být jak rovný, tak i zkosený. Nábytek se sestavují průvodcem, na jehož konci se dle parametrů vygeneruje celá sestava skříně ve 3D. Pro další úpravy vytvořených sestav skříní Cabinet poskytuje parametrickou tvorbu volných desek, zásuvek, zásuvkových vložek, dveří i celých skříní. Jednotlivé prvky sortimentu je možné editovat individuálně. Pokud je potřeba měnit rozměry již sestavené skříně, počet a rozměry modulů, nebo posouvat dělící stěny, tak má uživatel k dispozici editor parametrických prvků. Sortiment rámů, výplní, olepení si uživatel definuje dle vlastních potřeb. Součástí dodávky jsou předdefinované rámy, materiály výplní, olepení, povrchy materiálů (textury) a 3D objekty doplňků. Motivy Overface jsou součástí dodávky programu. Významnou pomůckou je Katalog parametrických prvků. Uživatel si vytváří vlastní katalog typů dveří, zásuvek, zásuvkových vložek i celých skříní. Katalog se potom použije při návrhu skříni průvodcem. Výstupy poskytují cenové informace pro zákazníka, podklady pro výrobu a objednávku komponent. Výstupy jsou napojeny na nářezové plány-program Modular, ten je součástí dodávky.

Více informací o programu Cabinet pro ArCon

Animovaná ukázka využití motivů Overface při návrhu vestavěné skříně v software Cabinet pro ArCon.

Overface v programu Cabinet pro ArCon

PRO100

PRO100Software PRO100 je určen především pro zakázkové výrobce nábytku, truhlářské firmy, prodejce nábytku a bytové architekty.
Dvířka Trachea jsou součástí již tak obrovské knihovny nábytku, prvků a materiálů programu PRO100.
Knihovna dvířek Trachea obsahuje jednotlivé objekty dvířek rozdělené podle tvaru a typu dvířka na plné, sklo a mřížky. Tvar dvířka při změně rozměru zachovává hodnoty šířky a výšky frézování. Dvířka v PRO100 lze měnit v celém projektu hromadně jedním kliknutím myši. Knihovna materiálů programu nabízí aktuální databázi dezénů fólii Trachea. Tyto fólie lze rovněž jedním kliknutím hromadně zaměnit na celé sestavě skříněk. Veškeré změny se okamžitě projeví v kusovníku, který program automaticky vytváří, stejně jako seznam prvků, výpočet spotřeby materiálů nebo cenovou kalkulaci pro zákazníka dle předem nadefinovaných cen. PRO100 spolupracuje s programem CUT100 pro optimalizaci nářezových plánu.

PRO100 v nové verzi přináší množství nových nástrojů pomocných při projektování atypického nábytku i celých nábytkových sestav. Pro prezentaci projektů je novinkou možnost exportu do panoramatického zobrazení pro internetové prohlížeče a zcela nový modul pro generování profesionálních vizualizací metodou raytracing - KRAY render.

Více informací o programu PRO100