Podpora predaja - Propagačné materiály


Predstavujeme Vám aktuálnu ponuku prvkov podpory predaja, ktoré naša spoločnosť ponúka svojim obchodným partnerom.

Podpora predaja tvorí dôležitú súčasť účinnej propagácie výrobkov značky Trachea.

Prvá časť ponuky - minikatalóg - slúži na základnú orientáciu v ponuke a je zameraná predovšetkým na koncových zákazníkov.

Druhá časť je určená odbornej verejnosti. Kompletné katalógy výrobkov a plastové vzorkovníky dekorov povrchov, vrátane luxusného vzorkovníka Trendy Exclusive, potrebujú pre svoju prácu najmä výrobcovia nábytku. Vzorové sady nábytkových dvierok a prezentačné stojany, ktoré je možné doplniť bočným pásom vybraných vizualizácií, pomáhajú zase predovšetkým predajcom pri práci s vlastnou klientelou.

Všetky prvky systému sú spracované tak, aby na seba nadväzovali a dopĺňali sa. Systém sa neustále vyvíja - ako po stránke obsahu, tak aj designu.

Používaním týchto prvkov získavate možnosť ťažiť z kampane, ktorú na podporu značky vedieme v odborných aj populárnych médiách.

Bez preháňania môžeme povedať, že vďaka nim sa naša reklama stáva aj Vašou...

Objednajte si propagačné materiály