Reklamačný poriadok a formulár

V dokumentoch nižšie, nájdete reklamačný poriadok (vrátane formulára), ktorý upravuje podmienky a priebeh vybavovania reklamácií. Prosím majte na pamäti, že reklamačný poriadok sa vzťahuje iba na tovar, ktoré bolo vyrobené spoločnosťou Trachea, a.s.

Reklamáciu prosím vybavujte priamo u svojho dodávateľa

Pre rýchlejší priebeh reklamácie, či poskytnutie informácií o priebehu reklamácie, si prosím pripravte:

Kam sa obrátiť s reklamáciou

V prípade ďalších otázok kontaktujte prosím naše oddelenie príjmu objednávok.

E-mail: reklamace@trachea.cz

Reklamačný poriadok (130 kB)
Reklamačný formulár (238 kB)