Reklamačný poriadok a formulár

Táto sekcia obsahuje reklamačný poriadok (vr. formulára), ktorý upravuje podmienky a priebeh vybavovania reklamácií a vzťahuje sa na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Trachea, a.s. - Viac informácií nájdete v reklamačnom poriadku.