História spoločnosti

Firma Trachea, s.r.o. Holešov bola založená k 1.1.1996. Začiatok výroby, ktorou sa Trachea zaoberá, je možné datovať už od polovice roka 1994 v rámci firmy Tripex spol. s r.o.

Firma Trachea je zameraná na výrobu komponentov pre nábytkársky priemysel, ktorými sú polotovary (v súčasnosti predovšetkým kuchynské dvierka) zhotovené z frézovaných dosiek MDF a potiahnuté PVC fóliou. Postupným rozširovaním sortimentu, inováciami a modernizáciou je Trachea schopná ponúknuť rozsiahly sortiment tvarov frézovania, druhov fólií a v neposlednom rade širokú škálu rozmerov vrátane výroby podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov.

Všetka výroba prebieha zákazkovo na základe objednávok odberateľov. Výroba je možná od niekoľkých kusov pre maloodberateľov až po dodávky komponentov rádovo v tisícoch kusov pre veľkých odberateľov - výrobcov nábytku aj obchodné firmy.

Archívne zábery z rokov 1995 - 2005

História spoločnosti Trachea - Archívne zábery z rokov 1995 - 2005 História spoločnosti Trachea - Archívne zábery z rokov 1995 - 2005 História spoločnosti Trachea - Archívne zábery z rokov 1995 - 2005 História spoločnosti Trachea - Archívne zábery z rokov 1995 - 2005
História spoločnosti Trachea - Archívne zábery z rokov 1995 - 2005 História spoločnosti Trachea - Archívne zábery z rokov 1995 - 2005 História spoločnosti Trachea - Archívne zábery z rokov 1995 - 2005 História spoločnosti Trachea - Archívne zábery z rokov 1995 - 2005