Certifikáty

Základným cieľom výroby je uspokojovanie potrieb zákazníkov a to hlavne v oblasti kvality výrobkov a plnenia termínov. K tomu smerujú všetky procesy zaisťujúce komunikáciu so zákazníkmi, plánovanie a spracovanie objednávok a vlastnej výroby. Samozrejmosťou je veľmi rýchle vybavovanie prípadných reklamácií. Aby bola súčinnosť jednotlivých procesov na čo najvyššej úrovni, boli vo firme vytvorené a následne splnené podmienky pre získanie certifikátu, ktorý potvrdzuje preukázanie splnenia požiadaviek normy ISO 9001:2015.

Certifikát Hologram Image Registration Certifikát ISO 9001:2015 Certifikát ISO 9001:2015 Certifikát 712/17 - Dvířka pro kuchyňské linky Certifikát 2422-1/17 - Nábytková dvířka
Certifikát 2422-2/17 - Nábytková dvířka Certifikát 2422-3/17 - Nábytková dvířka Certifikát 2422-4/17 - Nábytková dvířka Certifikát 2422-5/17 - Nábytková deska Certifikát 2422-6/17 - Nábytková deska
Certifikát 2422-7/17 - Nábytková deska Certifikát 2422-8/17 - Nábytková deska Certifikát 2422-9/17 - Nábytková deska Certifikát 2422-10/17 - Nábytková deska Certifikát KLASTR
Osvědčení o zdravotní nezávadnosti Certifikát kvality od Evropské databanky a.s.