daSTYL, spol. s r.o.Autorizovaný predajca Trachea

Impressum

Copyright © 2012 - 2020:

Trachea, a.s.

Hájecká 14
618 00 Brno
Česká republika

Prevádzka:
Tovární 1209
769 01 Holešov
Česká republika

IČO: 63485079
DIČ: CZ699004420

OR. Krajský soud Brno, spis. zn.: odd. B, vložka 6797

Společnost Trachea je součástí koncernu, jehož řídící osobou je společnost Antemodo se sídlem Jungmannova 319, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

Tel.: +420 573 502111
Fax: +420 573 502113
E-mail: trachea@trachea.cz
www.trachea.cz

Created by:

SOFTconsult spol. s r. o.
Pražská 1279/18
102 00 Praha 10
Česká republika

Tel.:+420 602 975 003
E-mail: info@softconsult.com
www.aec-media.eu
www.softconsult.com

Autorské práva

Copyright © 2012 - 2020 Trachea, a.s. , SOFTconsult spol. s r.o. . Všetky práva vyhradené.

Texty, ilustrácie, grafika, zvuky, animácie a videá, rovnako ako ich usporiadanie na internetových stránkach Trachea, a.s., sú predmetom autorských práv a ostatných ochranných zákonov. Obsah týchto stránok nesmie byť skopírovaný, distribuovaný, upravovaný alebo sprístupnený tretím stranám pre komerčné použitie. Niektoré z ilustrácií na týchto stránkach môžu byť predmetom autorského práva tretích osôb.

Ochranné známky

Ak nie je inak uvedené, všetky ochranné známky na internetových stránkach sú chránené vlastníckymi právami. Toto sa vzťahuje na značky, štítky, firemné logá a emblémy. Názov Trachea a SOFTconsult je chránený medzinárodnými ochrannými známkami.