OVERFACE - Nová tvár bývania

OVERFACE: Obchodné podmienky

Overface ® je obchodnou značkou dekoratívnej tlače spoločnosti Trachea.

1. OBCHODNÉ PODMIENKY PRE OBJEDNÁVANIE DEKORATÍVNEJ TLAČE OVERFACE NA VŠETKY NOSNÉ MATERIÁLY Z KOLEKCIE TRACHEA

1.1 Materiály, dekory a tvary frézovania vhodné pre aplikáciu grafických motívov Overface

Nábytkové dvierka Trachea - Overface môžu byť vyrobené z týchto materiálov:

 • MDF dosky s PVC alebo PET fóliou,
 • laminované dosky (LTD) vrátane hrán ABS 1 resp. 2 mm.
  Štandardne používame bielu LTD Kronospan (dekor 500 povrch PE).

Pre aplikáciu dekoratívnej tlače Overface možno použiť iba niektoré tvary frézovania a dekory fólií:

 • medzi vhodné tvary radíme 33B, I2, E1N, E5N, E6N, E/I12, E/I13, E/I14, E/I18, E20, E21,
 • ponuka vhodných fólií je oveľa širšia a vďaka technologickému rozvoju neustále rastie ( viď Príloha 1 ).

1.2 Cenové podmienky potlače

Cena za výrobok Trachea - Overface sa skladá z niekoľkých položiek:

 • ceny za výrobok (nábytkové dvierka Trachea),
 • ceny dekoratívnej tlače Overface,
 • ceny za grafické práce súvisiace s prípravou tlačových dát do výroby.

Každá zákazka je úplne unikátna, vyžaduje si odlišnú starostlivosť, a preto nemožno zostaviť klasický položkový cenník.

V prípade záujmu o výrobky Trachea - Overface zašlite, prosím, svoju požiadavku e-mailom na adresu:

obchod@trachea.cz a my vám radi pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

1.3 Autorské práva

Motívy z kolekcie Trachea podliehajú autorsko-právnej ochrane a nemôžu byť ďalej voľne šírené. U motívov dodaných na spracovanie nesie zodpovednosť za ich použitie zákazník.

1.4 Plocha potlače

Najväčšia potlačiteľná plocha jedného kusu je 2.000 x 3.000 mm. Celková plocha zostavy skladajúca sa z viacerých kusov však môže byť prakticky "neobmedzená."

Potlačenou plochou sa rozumie plocha celého dielca (nábytkových dvierok), nie plocha natlačeného motívu.

1.5 Aplikácia grafických motívov

Pre aplikáciu motívov požadujeme nákres budúcej zostavy vrátane schematického umiestnenia daného motívu ( viď Príloha 2 ). Na základe nákresu spracujeme grafický návrh, ktorý bude zaslaný osobe zodpovednej za odsúhlasenie (viď bod 1.7).

1.6 Varianty riešenia

Takmer u všetkých motívov z galérie Overface je možné meniť rôzne parametre. Motív môže byť použitý ako celok, alebo z neho možno použiť len niektoré prvky. Ďalej je možné meniť farebnosť a následne jeho umiestnenie na nábytkovej zostave. V prípade, že si prajete využiť vlastný motív, preštudujte si "Technické informácie" ( viz Príloha 3 ). Ak budete potrebovať konzultáciu, kontaktujte kedykoľvek naše grafické štúdio.

Za predpokladu, že bude mať štúdio všetky potrebné podklady, zašleme Vám prvý návrh umiestnenia motívu do troch pracovných dní. Prvý návrh umiestnenia motívu na nábytkovú zostavu vám vytvoríme zadarmo. Prípadné ďalšie úpravy budú účtované podľa časovej náročnosti, a preto ich špecifikujte tak, aby mohli byť urobené jednoducho a rýchlo.

1.7 Objednávka Overface

Pre objednávku výroby produktov Trachea - Overface využite, prosím, štandardný objednávkový formulár Trachea a pripojte nákres požadovanej zostavy s uvedením rozmerov, dekorov fólii a presného umiestnenia motívu (najlepšie so základným okótovaním). V prípade fólií s dekormi drevín vyznačte, prosím, do nákresu smer rokov.

Súčasťou objednávky musí byť tiež:

 • špecifikácia motívu (objednávacie číslo z kolekcie Trachea alebo vlastné elektronické podklady),
 • špecifikácia umiestnenia motívu v zostave (viď bod 1.5),
 • špecifikácia nosného materiálu (lisované výrobky z produkcie Trachea alebo LTD Trachea),
 • odsúhlasenie potlače: meno, e-mail a telefónne číslo osoby zodpovednej za schválenie.

Konečnú podobu potlače je bezpodmienečne nutné potvrdiť písomne (e-mail), inak nebude zákazka zadaná do výroby!

Objednávku zašlite elektronicky na adresu objednavky@trachea.cz

Štandardný termín výroby je 14 dní od odsúhlasenia zákazky.

Hotovú zákazku expedujeme najskôr 2 dni po jej výrobe, z dôvodu vytvrdenia farby, ktorá je v tejto dobe náchylná na mechanické poškodenie. Ak zákazník bude trvať na vyzdvihnutí zákazky pred touto dobou, neprijíma firma Trachea zodpovednosť za jej prípadné mechanické poškodenie počas prepravy.

(Ďalšie odporúčania v Návode na údržbu výrobkov s potlačou Overface na www.trachea.cz v sekcii Servis.)

1.8 Odporúčania pre rozmernejšie dielce

Pri objednávke potlače dielcov z lisovaných fólií (príp. aj z LTD), ktorých veľkosť presahuje 1.200 mm na výšku odporúčame použiť výstuže proti prehnutiu. Štandardne ponúkame výstuž od firmy Häfele, ktorú môžeme zaistiť vrátane aplikácie ( viď Príloha 4 ).

1.9 Kontakty

telefón: +420 573 502 111
e-mail: objednavky@trachea.cz

 

Prílohy

Príloha 1: Zoznam fólií vhodných pre aplikáciu dekoratívnej tlače overface

Príloha 2: Nákres zostavy a umiestnenie grafického motívu

Príloha 3: Technické informácie

Príloha 4: PLANOFIT

 

Obchodné podmienky na stiahnutie (PDF)