Bez úchytiek tvar 99 T-acrylic frézovaný (dle fantazie) T-acrylic frézovaný T-acrylic frézovaný 101 emboss bielý 175 biela káva 7-4 - hnedý bronz 6-4 stone